Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V utorok 24. januára 2017 o 14.00 hod. sa  v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení 6. ročníka Inžinierskej ceny za akademický rok  2015/2016. Táto Cena sa udeľuje za najlepšiu diplomovú prácu (DP) inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.  Hostiteľom bol opäť organizátor a jeden zo zriaďovateľov Ceny  - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia na čele s jej prezidentom prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD. Úvodný príhovor predniesol predstaviteľ hlavného zriaďovateľa Ceny - predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov  prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. V mene rektora STU v Bratislave sa prítomným prihovoril prorektor doc. Ing. Štefan Stanko, PhD. Medzi prítomnými nechýbali ani zástupcovia akademickej obce, predstavitelia odborných a profesijných organizácií na Slovensku, zástupcovia sponzorov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a Vydavateľstva Eurostav a, samozrejme, ocenení autori - diplomanti a  vedúci ich diplomových prác.

V aktuálnom ročníku porota s predsedom  Ing. Jánom Tomkom posudzovala 15 prác zo 4 fakúlt z 3 technických univerzít na Slovensku na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách: 6 prác zo SvF STU, 2 práce z FEI STU, 3 práce zo SvF ŽU v Žiline, 4 práce zo SvF TU v Košiciach. 

Ocenenia - hlavnú cenu a tri čestné uznania – získali tieto štyri najlepšie diplomové práce:

 

INŽINIERSKA CENA 2015/16:

 

Názov: Športová hala v Šamoríne - zastrešenie
Autor: Ing. Marek Bednár
Vedúci:  Ing. J. Gocál, PhD.
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta 

 

ČESTNÉ UZNANIA:

Názov: Obnova historickej budovy
Autor:  Ing. Branislav Sulír 
Vedúci: doc. Ing. M. Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Názov: Futbalový štadión v Banskej Bystrici
Autor: Ing. Ľuboš Kelčík 
Vedúci: Ing. M. Slivanský, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Názov: Digitálne optomagnetické senzory a ich využitie v oblasti digitálnych ochrán
Autor: Ing. Erik Longauer
Vedúci: prof. Ing. F. Janíček, PhD.
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a tým úspešným  srdečne blahoželáme!

inzinierska cena v stavebnictve 2016

inzinierska cena v stavebnictve 2016

inzinierska cena v stavebnictve 2016

inzinierska cena v stavebnictve 2016