Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia vyhlasujú 1. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia

Jej predmetom je celoštátna súťaž fakúlt univerzít na Slovensku o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb.

Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác,  a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera SKSI.

Viac informácií súbor PDF