Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dnes, 25. júna 2010 sa v hoteli Crowne Plaza začalo 27. medzinárodné sympózium o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC ( International Symposium on Automation and Robotics in Construction ).

ISARC 2010 je sponzorovaný a vedecky garantovaný Medzinárodnou asociáciou pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC). Organizačnú garanciu nad  týmto podujatím prevzala Katedra technológie stavieb a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS)  pri Stavebnej fakulte STU Bratislava.

Účastníci sympózia sú z 5 kontinentov, z 19 krajín. Zúčastní sa ho viac ako 160 zahraničných a okolo 30 domácich účastníkov. Vo vydanom zborníku je zverejnených 77 odborných príspevkov.