Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Pri výstavbe diaľnice D4 sa použila jedna z najmodernejších technológií výstavby mostov a my sme boli pri tom!

Vybraní študenti 3. ročníka študijného programu Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS) sa v sobotu 20. februára 2021 zúčastnili unikátnej technickej udalosti - presunu 2700 ton vážiacej konštrukcie mosta na budúcej križovatke diaľnic D1 a D4. Katedra betónových konštrukcií a mostov (KBKM) dostala pozvánku na túto jedinečnú akciu od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Súčasná pandemická situácia žiaľ neumožnila zorganizovať väčšiu exkurziu, preto sme oslovili aspoň budúcich mostárov s pobytom v Bratislave.

 

Ukrátení však nezostali ani mimobratislavskí študenti, pretože udalosť bolo možné sledovať aj online, navyše so sprievodným slovom doc. Petra Paulíka z KBKM a ďalších odborníkov, ktorí v priamom prenose komentovali špecifiká tejto technológie výstavby. Po prvýkrát na Slovensku sa tu totiž použila technológia presunu ťažkej konštrukcie pomocou vzduchových vankúšov (anglicky Air Pad Sliding - APS), ktorá patrí v rámci výstavby mostov medzi najmodernejšie.

Podrobnejšie informácie o samotnej technológii výstavby nájdete v blogu doc. Petra Paulíka, ktorý je určený aj laickej verejnosti.

Text, foto: doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF