Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výstavisko Incheba sa od 31. marca - na dobu piatich dní - stalo najvýznamnejším miestom prezentácie stavebných firiem, ich projektantov, architektov, stavbárov, developerov, výrobcov a predajcov.

Jubilujúci 30. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO sa stalo podujatím, ktoré sa počas svojej histórie zapísalo do povedomia odbornej i laickej verejnosti ako expozícia, ktorá ponúka množstvo noviniek z oblasti stavebníctva. Hlavnou témou tohtoročného veľtrhu bola racionalizácia a úspora energie a obnoviteľné zdroje. Sprievodné výstavy Racioenergetika, Climatherm, Conecoinvest a Sloreainvest ponúkali nové technológie a profesionálne štúdie prezentované v investičných zámeroch, alebo u výrobcov prezentované novými, progresívnymi materiálmi.

Tak ako aj po iné roky, aj v tomto roku sa Stavebná fakulta STU v Bratislave zúčastnila tohto významného podujatia ako odborný garant a poradca z akademickej obce, čím sa upevňuje nielen medzinárodný profil, ale aj kredit našej alma mater.