Prejsť na obsah
Dianie na SvF

KANDIDÁTNA LISTINA ČLENOV AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom poradí)
1. Buday Peter, Ing., PhD.
2. Hraška Jozef, prof., Ing., PhD.
3. Hruštinec Luboš, doc., Ing., PhD.
4. Stanko Štefan, prof., Ing., PhD.
5. Škultétyová Ivona, prof., RNDr., PhD.
6. Šoltész Július, doc., Ing., PhD.
7. Zajacová Janka, JUDr., PhD.

KANDIDÁTNA LISTINA ČLENOV AS STU NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Volebný obvod: študentská časť akademickej obce Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Kandidáti na člena AS STU (v abecednom poradí)
1. Junasová Barbora, Bc.
2. Šaliga Tomáš
3. Švolík Milan