Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vedecko-odborným seminárom s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal  14. júna 2011 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave, si Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v tomto roku pripomína šesťdesiate výročie svojho vzniku.

V úvode vedecko-odborného seminára s názvom  „ Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie"  sa prítomným prihovoril vedúci Katedry GDE SvF Ing. Ján Ježko, PhD., ktorý privítal bývalých i terajších zamestnancov, priateľov a spolupracovníkov, účastníkov stretnutia. Slovami, ktoré uplynulé obdobie hodnotili, bilancovali a spomínali, priblížil vznik a činnosť katedry počas rokov 1951 - 2011. V závere svojho príhovoru zdôraznil prítomný čas hľadania spôsobov a postupov pri realizácii nových cieľov. Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. vyzdvihol dlhoročnú činnosť katedry, jej prioritné zabezpečovanie výučby geodézie, fotogrametrie, užitej kartografie a reprodukcie máp a topografického kreslenia na všetkých stavebných odboroch vrátane architektúry. V mene celého vedenia Stavebnej fakulty STU zablahoželal pracovníkom a spolupracovníkom katedry k ich jubileu.