Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra jazykov pozýva kolegov, doktorandov a študentov na prezentáciu knihy

spojenú s predajom za zvýhodnenú cenu (280 Sk)

Akademická príručka

v pondelok 24.4.2006 o 10,00 hod.

v miestnosti B-014

 

Čo môže nájsť čitateľ v knihe?

 • ako pripraviť odborný text
 • ako sa pripraviť na verejné vystúpenie
 • ako pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedecko-odborný článok, PowerPointovú prezentáciu
 • ako pripraviť/písať seminárnu/ročníkovú prácu, prácu ŠVOČ, ŠVČ, bakalársku, diplomovú, rigóznu, dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu
 • ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať
 • ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či etickým otázkam pri prezentovaní
 • ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore
 • ako sa pripravovať na obhajobu rôznych druhov prác
 • ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii
 • ako vydávať knihu v zahraničí
 • ako organizovať odborné podujatie
 • ako pripraviť profesijný životopis
 • ako sa pripraviť na pracovný pohovor
 • ako pristupovať k pravidlám spoločenského správania na akademickej pôde
 • ako sa pripraviť na cestu do zahraničia za štúdiom, prácou, študijným pobytom