Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 20. a 21.10.2011 prebehla na Stavebnej fakulte STU v Bratislave 9. medzinárodná konferencia New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Konferenciu pripravila a zorganizovala Katedra stavebnej mechaniky SvF v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre mechaniku.

Medzinárodnú konferenciu otvoril a prítomným sa prihovoril dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Kopáčik a vedúci Katedry stavebnej mechaniky SvF prof. Jendželovský.

Konferencie sa celkovo zúčastnilo 75 účastníkov, z toho 50 zo zahraničia (Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Česko a Maďarsko). Bolo prednesených 45 prednášok a prezentovaných 25 posterov. Príspevky boli zamerané na nové výpočtové metódy v statike a dynamike konštrukcií s ohľadom na dynamiku a seizmicitu budov. Vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty prebehla súčasne aj výstava záverečných prác poslucháčov Katedry stavebnej mechaniky SvF a knižných publikácií jej zamestnancov. Výstava vzbudila veľký záujem prítomných hostí.