Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a za podpory hlavných partnerov Amberg Engineerring Slovakia, s.r.o, Doprastav a.s., Dopravoprojekt a.s., Inžinierske stavby a.s., Skanska SK a.s. a ZIPP Bratislava spol. s r.o. usporiada v dňoch 25. a 26. októbra 2012 konferenciu Betonárske dni 2012 (BD 2012). Konferencia sa uskutoční v Bratislave v hoteli SAFFRON. V tomto roku sa je to deviaty ročník konferencie.

Konferencia má jedenásť sekcií:

Sekcia            Hlavné referáty: partner STACHEMA Bratislava s.r.o.

Sekcia A1:     Betónové a murované konštrukcie, partner Metrostav SK a.s.

Sekcia A2:     Betónové mosty a tunely, partner ISPO spol. s r.o.

Sekcia A3:     Spriahnuté betónové a oceľobetónové konštrukcie, partner Peikko CEE s.r.o.

Sekcia A4:     Nové materiály a technológie, partner MAPEI SK, s.r.o.

Sekcia A5:     Navrhovanie a modelovanie betónových konštrukcií, partner NEMETSCHEK

Sekcia B1:     Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií, partner

                        BASF Slovensko spol. s r.o.

Sekcia B2:     Rekonštrukcie a zosilňovanie betónových mostov, partner Sika Slovensko, s.r.o.

Sekcia B3:     Certifikácia, skúšobníctvo a monitorovanie, partner BetónRacio, s.r.o.

Sekcia B4:     Sanácia a revitalizácia pamiatkových stavieb

Sekcia C:       Normy, legislatíva a PPP projekty

Odborným  garantom konferencie BD 2012 je prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., organizačné otázky zodpovie pani Helena Benedikovičová.

Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti navrhovania, zhotovovania, skúšania a sanácie betónových a murovaných konštrukcií, ako i poskytnúť priestor na výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi v uvedených oblastiach.

Pozývame všetkých:

  • výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov,
  • projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných dielcov,
  • výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl, skúšobných ústavov a laboratórií,
  • investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej samosprávy.

Možnosti ubytovania: Pre účastníkov konferencie je rezervované ubytovanie za znížené ceny v hoteli SAFFRON****. Organizátor ubytovanie neobjednáva, každý účastník si ubytovanie rezervuje sám prostredníctvom http://www.hotelsaffron.sk.

Program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.betonarskedni.sk.

Ďalšie informácie poskytne p. H.Benedikovičová: tel.: +421 (0)2 59274 705, e-mail: helena.benedikovicova@stuba.sk