Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako člen konzorcia európskeho projektu H2020 ImageInLife, pozýva všetkých záujemcov z radov študentov a výskumníkov na konferenciu “EU support for research”, na ktorej vystúpia riešitelia projektu ImageInLife so svojimi skúsenosťami a podnetmi, viď pozvánky v pdf pozvánka a poster.

Kedy: v utorok 19.2.2019,

Kde: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava,

Čas: o 13.30 hod.

 

Projekt ImageInLife zahŕňa 17 partnerských vedecko-výskumných inštitúcií a súkromných spoločností zo 7 členských krajín EU s podstatnou slovenskou účasťou, viď http://imageinlife.eu/ https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1801043283489819/

 

Konzorcium projektu ImageInLife organizuje konferenciu "EU support for research" s cieľom prezentovať skúsenosti 14 doktorandov z rôznych krajín viacerých kontinentov, pracujúcich na projekte, ako aj s cieľom oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory výskumu v rámci H2020 Marie Skłodowska-Curie sietí pre rast mladých výskumných pracovníkov v európskom výskumnom priestore.

 

Záujemcovia, prosím potvrďte svoju účasť na:

https://goo.gl/forms/Q9vCkDMQEoZVgBCj2.

 

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. ,

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave