Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, ako člen konzorcia európskeho projektu H2020 ImageInLife, zorganizovala pre záujemcov z radov študentov a výskumníkov  konferenciu “EU support for research”, ktorá sa uskutočnila včera 19.2.2019 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.  Vystúpili na nej až 14 riešitelia - doktorandi z rôznych krajín viacerých kontinentov, s cieľom oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory výskumu v rámci H2020 Marie Skłodowska-Curie sietí pre rast mladých výskumných pracovníkov v európskom výskumnom priestore.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

 

Projekt ImageInLife zahŕňa 17 partnerských vedecko-výskumných inštitúcií a súkromných spoločností zo 7 členských krajín EU s podstatnou slovenskou účasťou, viď http://imageinlife.eu/ https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1801043283489819/

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. ,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná fakulta STU v Bratislave,

Foto, medializácia: Mgr. Valéria Kocianová