Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS   spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a za podpory Slovenskej asociácie facility managementu SAFM usporiada v dňoch 26. a 27. septembra 2012 konferenciu Facility management 2012. Konferencia sa uskutoční v Bratislave. V tomto roku sa je to už jubilejný desiaty ročník konferencie.

Konferencia má päť sekcií:

  1. Facility management 
  2. Správa budov  
  3. Prevádzka, oprava a údržba budov
  4. Energetický manažment
  5. Informačné technológie.

Odborným  garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT 2012 je prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu, ako i poskytnúť priestor na výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi v odbore facility managementu.

           

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ubytovanie nezabezpečujeme. Možnosti ubytovania:

Program a prihlášku nájdete aj na www.sstp.sk. Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: s.sufliarska@gmail.com

prof. Ing. Dušan Petráš, doc.Ing.Viera Somorová, PhD.
odborní garanti konferencie