Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a s podporou  Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) usporiadala v dňoch 6. a 7. októbra 2016 v čarovnom prostredí Štrbského Plesa svoju už  14. konferenciu Facility management 2016Outsourcing v správe a údržbe budov.

Cieľom konferencie bolo informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu, najmä však (ako vypýva z hlavnej témy konferencie) poskytnúť možnosť pre odborníkov – facility manažérov zoznámiť sa s problematikou outsourcingu v praxi.

Na konferencii boli prítomní vzácni hostia – prezident maďarskej HUFMA p. Czerneho, prezident IFMA CZ Ing. Hampl a Ing. Štrup, IFMA Fellow z Českej republiky. V úvode konferencie o probléme aplikácie do organizácie hovorila doc. Somorová z pohľadu klienta,  pohľad poskytovateľa prezentoval Ing. Maczko z firmy STRABAG. Čerstvé skúsenosti z praxe prezentoval Ing. Pék z Univerzity Pardubice a Ing. Říha z Masarykovej univerzity z ČR. O outsourcingu v nemocniciach informovala Mgr. Čarabová.

V panelovej diskusii s témou Outsourcing – naozaj problém?, ktorú zaujímavo viedol Ing. Štrup, diskutujúci hľadali odpovede na otázky, súvisiace s aplikácou outsourcingu do organizácie. Panelová diskusia zaujala prítomných práve vďaka skúsenému moderátorovi Ing. Štrupovi ako i facility manažérom z praxe. Konferencie sa zúčastnil aj nestor českého facility managementu Ing. Frýba, ktorý je predsedom rady Spoločnosti pre techniku prostředí, partnerskej organizácie v ČR. Vždy s novými informáciami v legislatíve, ale i poznatkami zo správy bytových domov prišla Ing. Leskovská, 1.viceprezidentka ZSVB. S veľmi podnetnou prednáškou o udržateľnosti prostredia ako súčasti facility managementu zaujal Ing. Vlasák z ČR. Prítomní poslucháči mali možnosť vypočuť si aj množstvo veľmi zaujímavých prednášok s najnovšími poznatkami z oblasti facilty managementu.

Na konferencii sme privítali cca 100 účastníkov z radov odborníkov zo štátnej správy, facility manažérov z radov poskytovateľov služieb FM, ale i z radov klientov. Konferencia súčasne poskytla aj priestor pre výmenu skúseností medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi v tejto oblasti. Konferencia mala veľmi priaznivú odozvu a my sa tešíme na budúci jubilejný už 15. ročník konferencie Facility management 2016, na ktorý Vás srdečne pozývame.