Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Srdečne Vás pozývame na konferenciu s identickým názvom s výstavou Nová doba, nový svet, ktorá sa bude konať v Slovenskom národnom múzeu (Harmincova sieň), Vajanského nábrežie 2 v Bratislave, dňa 2. decembra 2014 (utorok) od 13.00hod. do 18.00 hod.

Téma konferencie sa snaží zachytiť krátky okamih tvorivého budovania prvej Československej republiky (1918-1939), ktorá bola súčasťou vrcholu európskej kultúry v prvej polovici 20.storočia.

Popri tradičnej architektúre, ktorá bola oficiálnym architektonickým štýlom až do dvadsiatych rokov 20. storočia, súbežne nastupuje funkcionalizmus ako prejav nových spoločenských zmien. Svojimi čistými tvarmi si funkcionalizmus postupne podmanil svojich prívržencov a pretransformoval sa do internacionálneho štýlu. Jeho regionálne prispôsobenie prinieslo rôznorodosť foriem, ktoré sú predmetom vedeckého skúmania.

Cieľom konferencie je predstaviť zabudnuté kapitoly architektúry, urbanizmu, interiéru a bytovej kultúry v medzivojnovom období v Československu a tým zvýšiť spoločensképovedomie auvedomenie si pamiatkovej hodnoty hnuteľných a nehnuteľných objektov daného obdobia.

 

Nová doba, nový svet