Prejsť na obsah
Dianie na SvF

November je mesiacom, kedy sa už tradične pod záštitou Združenia pre podporu obnovy bytových domov a v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave koná vedecko-odborná konferencia s názvom Komplexná obnova bytových domov. Výbuch bytového domu v Prešove a pretrvávajúca epidemiologická situácia boli dôvodom, prečo sa organizátori 14. ročníka konferencie rozhodli venovať téme: BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE V DOMÁCNOSTIACH. Tento ročník bol špecifický najmä tým, že konferencia prebiehala prvýkrát ONLINE a to v spolupráci s profesionálnym audiovizuálnym štúdiom.

Vo štvrtok 19.11.2020 konferenciu slávnostne zahájil príhovorom jej odborný garant prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. vedúci Katedry technických zariadení budov STU v Bratislave. V tento deň odznelo 15 odborných prednášok z oblasti legislatívy, architektúry, obnovy stavebných konštrukcií, obnovy technických zariadení bodov a uplatňovania obnoviteľných zdrojov energií. 8 odborných prednášok bolo odprezentovaných počas druhého dňa konferencie 20.11.2020, kde sa prednášatelia venovali témam financovania obnovy bytových domov a správe bytových domov. Samozrejmosťou oboch dní bolo aj diskusné fórum pri online káve. Počas prestávok medzi jednotlivými sekciami mali online účastníci konferencie možnosť zapojiť sa do interaktívnych súťaží, ktoré si pre nich pripravili partneri konferencie.

 

Aj napriek súčasnej neľahkej situácii sa na ONLINE konferenciu zaregistrovalo 159 účastníkov, a priama sledovanosť konferencie bola na úrovni 50 %. Tieto čísla sú dôkazom toho, že téma obnovy bytových domov je stále aktuálna a široká verejnosť má záujem o získavanie nových poznatkov z tejto oblasti. Hodnotným výstupom konferencie je aj zborník príspevkov prezentujúcich autorov.

Veľká vďaka patrí organizátorom konferencie, prednášateľom, partnerom, účastníkom a všetkým, ktorí sa podieľali na kvalitnom, odbornom a bezpečnom audiovizuálnom prenose.

Text: Ing. Martina Mudrá, doktorandka Katedry technických zariadení budov SvF, foto: webová stránka Združenia pre podporu obnovy bytových domov