Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 4. a 5. novembra 2021 sa v Hoteli Senec pri Slnečných jazerách konal 20. ročník konferencie MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2021. Hlavným organizátorom konferencie bola Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) a Katedra TZB Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Na jubilejnom ročníku sa, po jednoročnej odmlke spôsobenej pandémiou, stretlo 130 odborníkov z oblasti merania a rozpočítania tepla, aby spolu diskutovali nielen o meraní a rozpočítaní tepla, ale venovali sa aj problematike vzťahov spojených so správou bytových domov, bývaním, cenami energie, dodávkou tepla.

 

Na konferencii sa zúčastnili a odprezentovali svoje skúsenosti zástupcovia špičkových firiem z oblasti merania, rozpočítania tepla, pričom dôraz bol kladený na prezentovanie inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti. Svoje poznatky odprezentovali aj pedagógovia a doktorandi z Katedry TZB SvF STU.

Generálnymi partnermi konferencie boli firmy IstaTechem, partnermi boli Enbra, EnergoAqua, Landis+Gyr, Menert, Nobius, VITrade, konferenciu podporili aj zástupcovia asociácie ARTAV Slovensko a mediálni partneri EnergiePortal, Správca bytových domov, TZBinfo, TZBhaustechnik, TZBportal.

Účastníci konferencie sa rozišli s prianím, aby sa ďalší ročník konferencie mohol konať v rovnakej atmosfére, ale v priaznivejších podmienkach.

Text: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. za prípravný výbor konferencie, Katedra TZB, SvF STU Bratislava, foto: SSTP