Prejsť na obsah
Dianie na SvF

KOMVY 2020Pozývame Vás na 9. ročník Konferencie mladých výskumníkov KOMVY 2020, ktorá sa uskutoční 27. - 29. apríla 2020 v Kočovciach.

Konferencia je zameraná na vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo.

Garanti vedeckej konferencie:
prof. Ing. Petr HLAVÍNEK, CSc., MBA
prof. Ing. Viliam MACURA, PhD.
prof. Ing. Andrej ŠOLTÉSZ, PhD.
prof. Ing. Štefan STANKO, PhD.

Ďalšie informácie a registrácia