Prejsť na obsah
Dianie na SvF

OEAD - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania v Rakúsku organizuje v dňoch 3. – 5. júla 2013 vo Viedni konferenciu,

Neighbours.HigherEducation.Cooperation.

na ktorej sa zídu zástupcovia univerzít zo 17 krajín (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Albánsko, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina a Rakúsko) s cieľom poskytnúť platformu pre budúce spoločné iniciatívy a spoluprácu.

Predbežný program konferencie: program konferencie

Uzávierka registrácie je 10. júna 2013. Zaregistrovať sa môžete na stránke www.oead.at/nhec-conference

Na tejto stránke nájdete o konferencii viac informácií.   Účastníci konferencie si hradia  cestovné a ubytovacie náklady, účasť na konferencii a strava počas konferencie  bude hradená organizátorom.