Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Konferencia Nezávislej odborovej organizácie

 

Tak ako v minulých rokoch, tak aj v tomto roku sa v utorok 4. februára zišli delegáti našej fakultnej odborovej organizácie na svojej výročnej konferencii. Z 27 nominovaných delegátov prišlo 19, viacerí sa ospravedlnili.

Rokovanie odborárov svojou účasťou poctili: dekan fakulty prof. Kopáčik, tajomník fakulty Ing. Šatura a podpredsedníčka Univerzitnej odborovej organizácie STU pani Bachratá.

Prednesená a schválená bola správa o činnosti organizácie, správa o hospodárení a návrh rozpočtu na nasledujúci rok. Prítomní boli informovaní aj o stave a čerpaní sociálneho fondu fakulty.

Dekan vo svojom vystúpení informoval o aktuálnom dianí na fakulte, úlohách ktoré nás čakajú v najbližšom období a dotkol sa aj súčasných problémov s financovaním univerzity a fakulty. Rokovanie pozdravila tiež podpredsedníčka UOO, ktorá informovala o najnovšej správe z odborového zväzu, a to o možnom zvýšení platov.