Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dávame Vám do pozornosti konferenciu Príklady dobrej praxe výskumnej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry", ktorá sa uskutoční 14. septembra 2011 o 8.30 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava.

Konferenciu organizujú Slovenská obchodná a priemyselná komora (Sekcia výskumu a vývoja) v spolupráci s Výskumným ústavom zváračským - Priemyselným inštitútom SR a s Centrom vedecko-technických informácií SR.

Program a ďalšie podrobnosti subor PDF