Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva s mottom „Minulosť vzdeláva“ zorganizoval kolektív Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU odbornú konferenciu „Tradícia a jej ochrana v procese projektovania“ so sprievodnou rovnomennou výstavou a prednášku pre verejnosť „Budovy YMCA a YWCA v Bratislave – architektúra najstaršej svetovej organizácie pre mladých“.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Autori príspevkov konferencie presiahli hranice akademickej pôdy a pripojili sa tiež odborníci s praktickými skúsenosťami s obnovou pamiatok. Iba zopár prezentujúcich účastníkov bolo neistých v dištančnej forme konferencie. Pre nich bola v predstihu zorganizovaná skúška, na ktorej si mohli otestovať svoju domácu techniku a pripojenie, zároveň si zrevidovať vlastnú prezentáciu, podobne, ako tomu bolo pred online štátnymi záverečnými skúškami v minulom semestri. Možno povedať, že najviac dištančným priebehom konferencie utrpela záverečná diskusia, ktorá v porovnaní s tradičnou formou bola miestami chaotická a menej pružná, najmä pri reakcii na otázky moderátora určené pre všetkých zúčastnených.

 

Technickou výzvou, avšak úspešne zvládnutou, bola pre nás príprava vybavenia miestnosti, a to tak, aby odborný garant a moderátor konferencie spolu s organizátormi mohli vedľa seba nerušene v jednej miestnosti fungovať, a zároveň odprezentovať svoje príspevky – tradične, premietaním na plátno. S čím organizátori nepočítali, bola požiadavka niektorých príspevkov na premietanie zvukových ukážok, ktoré sa nepremietali priamo cez prostredie Google Meet, v ktorom prebiehala konferencia, ale boli prehrané prezentujúcimi cez reproduktory a následne spätne zaznamenávané ich mikrofónom. Šťastie bolo na našej strane: až na nepatrnú stratu kvality zvukových ukážok, všetky splnili svoj účel.

Konferencia úspešne naplnila svoje ciele a vo vrchole dňa sa tešila počtu osemdesiatich poslucháčov. Sprievodná výstava „Tradícia a jej ochrana v procese projektovania“ je otvorená online do 14.10. a prístupná je na odkaze:

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/2345589/trad%C3%ADcia-a-jej-ochrana-v-procese-projektovania

Text, foto: Ing. Martin Poliak, člen organizačného tímu podujatia DEKD, Katedra architektúry SvF STU