Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 12.4.2022 sa uskutočnil 8. ročník odbornej konferencie TECHFORUM 2022, ktorej témou bola otázka „Ako môže stavebníctvo a TZB prispieť k plánu obnovy pre Európu?“. V rámci konferencie bolo odprezentovaných 10 odborných prednášok nielen členov z radov odborníkov v oblasti techniky prostredia, ale aj prednášky zástupcov verejnej správy, ktorí sa priamo podieľajú na prípravách a implementácii plánu obnovy SR. Konferencia prebiehala duálnou formou, časť publika sa nachádzala priamo v priestoroch kongresovej sály Hotela Mikado v Nitre a zároveň konferencia prebiehala online prostredníctvom live streamu.

V závere konferencie sa publiku prihovoril a poďakoval za účasť aj samotný odborný garant konferencie a predseda Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ktorý zároveň využil priestor na konferencii, aby odovzdal Ceny SSTP za najlepšie diplomové práce študentov z odborov zaoberajúcich sa TZB a technikou prostredia za rok 2021. Čestné uznania za svoje diplomové práce získali Ing. Diana Stročková, rod. Selnekovičová z Ústavu energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty STU v Bratislave s prácou „Znižovanie tepelnej záťaže priemyselnej budovy využitím prirodzených fyzikálnych metód“, Ing. Marek Hricišin z Ústavu pozemného staviteľstva Stavebnej fakulty TU Košice s prácou „Bytový dom. Citlivostná analýza spotreby tepla v bytoch s použitím počítačovej simulácie“ a Ing. Natália Holešová z Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty ŽU Žilina s prácou „Vizualizácia prúdenia pri stene zdroja tepla s prenosom tepla do okolia pomocou prirodzenej konvekcie“. Hlavnú cenu SSTP za rok 2021 získala Ing. Viktória Állóová z Katedry technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave s prácou „Optimalizácia prevádzky skleníkového hospodárstva s využitím geotermálnej energie v Dunajskej Strede“.

Odborný garant konferencie prof. Dušan Petráš s ocenenými študentami

Odborný garant konferencie prof. Dušan Petráš s ocenenými študentami

V úplnom závere konferencie si organizátori pripravili vedomostnú súťaž, v rámci ktorej boli ocenení traja najlepší a najrýchlejší účastníci konferencie, ktorí si ako odmenu odniesli hodnotné vecné ceny od partnerov konferencie. Viac informácií o samotnej konferencii nájdete na stránke www.techforum.sk.

Text: Ing. Tomáš Strenk, Katedra technických zariadení budov SvF STU