Prejsť na obsah
Dianie na SvF

VYKUROVANIE 2020Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 28. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu VYKUROVANIE 2020: Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom.

Pozvánka a ďalšie informácie

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta STU
Katedra TZB
Radlinského 11
810 05 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk