Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“.

Jej 29. ročník, ktorého sa zúčastnilo takmer 400 odborníkov z oblasti vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, spoločenstiev  vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu, sa konal v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť pre zúčastnených špecialistov priestor na získanie nových informácií a na výmenu skúseností v oblasti vykurovania. Odborný program bol rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými fórami. S pútavými vedecko-náučnými výkladmi vystúpilo mnoho odborníkov, odznela takmer stovka prednášok. Odprezentované príspevky sú aktuálne publikované v 500 stránkovom zborníku. Súčasne bola na konferencii vytvorená osobitná platforma pre 30 popredných firiem na poskytnutie technických informácií o nových výrobkoch, zariadeniach a technológiách.

Napriek tomu, že termín vedecko–odbornej konferencie sa kvôli epidemickej situácii na Slovensku niekoľkokrát presúval, koncom júna sa COVID situácia uvoľnila a nám sa podarilo zrealizovať naše podujatie. Počas priebehu celej 5-dňovej konferencie sme dokázali zabezpečiť a dodržať všetky prísne protiepidemiologické opatrenia.  V tomto roku to bola prvá akcia SSTP, ktorá sa konala prezenčnou formou.

Cenu Prof. Ing. J. K. Pekaroviča, DrSc. si tento rok 2021 odniesol pán prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., za dlhoročnú prácu v odbore Vykurovanie. Gratulujeme. V znamení kultúrnej vložky sa konali 3 živé vystúpenia, v ktorých sa predstavili rôznorodí hudobníci ako Lenka Piešová so svojou kapelou, SILENT TRIO a sláčikové kvarteto ART.

 

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďakovaním odborného garanta konferencie prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.  Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Lehotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezproblémový priebeh konferencie, ďalej organizačnému výboru, všetkým prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj partnerom konferencie.

Text: Ing. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF STU, úprava: Mgr. Valéria Kocianová, Oddelenie vzťahov s verejnosťou SvF STU, foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová, Ing. Anna Predajnianska, Katedra technických zariadení budov SvF STU