Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Upozornenie k zmene priebehu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok predkladaných v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ...
Pre zobrazenie celej správy kliknite na tento odkaz »