Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská cestná spoločnosť
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

v spolupráci so

Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline
Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

pripravuje kurz v module cestmajster (CES) v rámci celoživotného ďalšieho vzdelávania v neakreditovanom vzdelávacom programe cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH). Kurz sa bude konať

dňa 31.1.2017 od 9,00 do 17,30 h
v seminárnej miestnosti B302 Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Kurz je ukončený certifikátom, ktorý bude vydaný absolventom po úspešnom ukončení kurzu.

Študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na stránke Slovenskej cestnej spoločnosti www.cestnaspol.sk (aktuality) do 20.1.2017. Pri vyplnení prihlášky (zverejnenej na stránke www.cestnaspol.sk do kolónky „Organizácia (pracovisko)“ uveďte adresu Slovenskej technickej univerzity. Pre študentov je vzdelávanie bezplatné, prijatie závisí od počtu prihlásených a kapacitných možností.  

O prijatí na štúdium budú študenti informovaní po 24.1.2017, účastnícky poplatok študenti dennej formy štúdia v študijných programoch zameraných na dopravné stavby a cestné staviteľstvo/hospodárstvo neuhrádzajú.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizátor:
Slovenská cestná spoločnosť
Koceľova 15
815 94 Bratislava

 

Kontakty:

- na prihlásenie a administratívne úkony: csh@cestnaspol.sk
- na informácie: cestnaspol@cestnaspol.sk; www.cestnaspol.sk 

Miesto a termín konania modulov

Presné miesto konania (číslo miestnosti) bude prihláseným účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu (v harmonograme zaslanom elektronicky).

prof. Ing. František Schlosser, CSc.
garant