Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už 19. ročník prestížnej celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 potvrdil profesionalitu absolventov Stavebnej fakulty STU, ktorá bola zároveň jedným z jej vyhlasovateľov. Za ocenenými dielami je už opakovane možné nájsť mená absolventov Stavebnej fakulty, konkrétne z Katedry stavebnej mechaniky, Katedry kovových a drevených konštrukcií, Katedry geotechniky a Katedry betónových konštrukcií a mostov. Stavba roka sa každoročne vyhlasuje na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov.

Stavbou roka 2013 sa stal bratislavský multifunkčný komplex Central, ktorý premenil zanedbanú a bezvýznamnú plochu v centrálnej zóne mesta na významnú súčasť mestského života. Ide o polyfunkčné, výškovo členené centrum, ktoré integruje rezidenčnú časť s nákupným centrom, kanceláriami, hotelom, podzemnými garážami, ako aj obnovenou verejnou plavárňou. Pod statické riešenie komplexu sa podpísal prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU. Komplex Central tiež získal Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela, ktorú odovzdal jej predseda a zároveň prodekan Stavebnej fakulty, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

V kategórii Cena za celospoločenský prínos bola Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy udelená Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Za statikou a nosnými konštrukciami tejto budovy nájdeme zástupcu Stavebnej fakulty prof. Ing. Milana Sokola, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky.

V rovnakej kategórii bola udelená aj Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jej držiteľom sa stal realizačný tím Cyklomostu slobody, ktorý spája slovenský a rakúsky breh a vytvára tak prepojenie už existujúcich cyklotrás. Za statickým riešením diela stáli prof. h. c., prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD. (Katedra kovových a drevených konštrukcií), prof. Ing. Peter Turček, PhD. (Katedra geotechniky) a Ing. Ľuboš Rojko, PhD. (niekdajší dlhoročný zamestnanec Katedry betónových konštrukcií a mostov). Toto dielo zároveň získalo 2. miesto v kategórii Cena verejnosti 2013.

Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela si z rúk dekana, prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prevzali autori architektonického riešenia nízkoenergetického administratívno-priemyselného objektu Sedem, reklamná agentúra, s. r. o., Košice.