Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Učebno-rekreačné zariadenie SvF v Kočovciach ponúka rekreačné pobyty v letnej sezóne 2021 zamestnancom SvF a STU aj cudzím účastníkom. Pobyty sa uskutočnia v šiestich týždňových turnusoch od 10. júla do 20. augusta 2021. Pobyt sa začína vždy v sobotu od 10.00 hod. a končí sa v piatok o 10.00 hod. Dĺžku pobytu nie je možné zmeniť, pobyt je nutné uhradiť celý.

Prevádzkové podmienky ubytovania, stravovania a aktuálna kapacita v daných turnusoch bude stanovená podľa platných podmienok a aktuálnej situácie. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie môže byť turnus zrušený alebo môžu byť obmedzené niektoré služby. Prevádzka sa bude riadiť pokynmi RÚVZ.

Záväzné prihlášky prosím zasielajte najneskôr do 15. júna 2021 na adresu jana_kudlackova@stuba.sk.

Podrobné informácie (ceny, podmienky) nájdete v priloženom letáku PDF.

Jaroslav Kudláček
vedúci URZ STU

Letná rekreácia v Kočovciach