Prejsť na obsah
Dianie na SvF

IntensiveProgramme - Learningsustainablebuildingprinciples

V dňoch 3-17.8. 2014 sa v Českých Budejoviciach uskutoční letná škola v rámci programu ErasmusIntensiveProgramme - Learningsustainablebuildingprinciples. Na akcii sa podieľajú 3 turecké univerzity, 2 zo Slovenska, Lotyšsko a Litva. Akciu organizuje prof. PrabirGanguly z VŠTE České Budejovice.

Do programu je zapojená aj naša fakulta. Ponúkame možnosť zúčastniť sa 4 študentom +2 náhradníkom. Súčasťou programu budú semináre, workshopy, diskusie a exkurzie na tému Udržateľnej výstavby. Letná škola je určená pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia programov PSA a CE. Podmienkou je záujem o tému a znalosť angličtiny.

Po úspešnom absolvovaní Letnej školy študenti môžu získať 5 kreditov, ktoré sa budú počítať do letného semestra 2014/2015 v rozsahu predmetu AT. TV. I (prepokladom je splnenie formálnych požiadaviek stanovených sylabom predmetu), alebo 3 kredity, ktoré sa budú počítať do zimného semestra 2014/2015 v rozsahu predmetu DesignStudio. Zároveň študenti, ktorí absolvujú letnú školu, budú mať možnosť uznať si odbornú prax bakalárskeho štúdia.

ZOZNAM ŠTUDENTOV SA MUSÍ UZAVRIEŤ DO 15.5.2014!!!

Na základe upresnení VŠTE České Budejovice sme upresnili podmienky letnej školy - vid pripojený plagát.

Plagát