Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už 4. rok za sebou sa študenti gymnázií z celého Slovenska  stretli v Bratislave na  Letnej univerzite pre stredoškolákov 2012, ktorú organizuje STU, aby sa stali "ambasádormi" tejto univerzity s právom šíriť o nej samé chvály. V pondelok  3. septembra 2012 niečo pred 10. hod.  prekročilo prah našej fakulty 48 študentov - stredoškolákov, aby v rámci populárno-odborných exkurzií si vypočuli , videli na vlastné oči a dokonca si aj vyskúšali niečo z toho, čo by ich čakalo a neminulo, ak sa rozhodnú študovať na našej fakulte. V úvodnej všeobecnej polhodinke ich na začiatok privítal dekan prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., potom sa započúvali (aj zahľadeli) do prehľadnej prezentácie o štúdiu  na fakulte v podaní prodekana doc. Ing. Petra Makýša, PhD.  a na záver tejto časti vzhliadli propagačný video film o fakulte. Potom sa už rozdelili do dvoch skupín, aby absolvovali prehliadky s odborným výkladom v laboratóriách na našich vybraných katedrách: katedre hydrotechniky  - Hydrotechnické laboratórium, katedre geotechnických základov - Observatórium a katedre kovových a drevených konštrukcií.

V rámci tohto populárne-odborného zoznamovacieho maratónu s STU počas troch dní navštívili všetkých sedem fakúlt a spoločenské večery strávili  v štýle “škola-hrou“  v našom zariadení v Gabčíkove.  V stredu 5. septembra popoludní  im prorektor prof. Ing. Marián Peciar, PhD. slávnostne odovzdal  certifikáty s titulom "ambasádor"  STU.