Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Letná univerzita pre stredoškolákov 2013

 

Už 5. rok za sebou sa najlepší študenti gymnázií z celého Slovenska  stretli v Bratislave na Letnej univerzite pre stredoškolákov, ktorú organizuje Slovenská technická univerzita (STU), aby sa stali "ambasádormi" tejto univerzity „s právom šíriť o nej samé chvály“. V pondelok  2. septembra 2013 tesne pred 10. hod.  vkročilo na pôdu našej fakulty 51 študentov - stredoškolákov, aby v rámci populárno-odborných prednášok na vlastné oči videli a prípadne si aj vyskúšali niečo z toho, čo by ich čakalo a neminulo, ak sa tu rozhodnú študovať. Na začiatok ich privítal prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Makýš, PhD., ktorý ich základnými informáciami pomyselne voviedol do štúdia a na záver pre ľahšiu orientáciu si pozreli aktuálny propagačný video film o fakulte.

 

Letná univerzita pre stredoškolákov 2013 Letná univerzita pre stredoškolákov 2013

 

Potom sa už rozdelili do dvoch skupín, aby absolvovali prehliadky s odborným výkladom v laboratóriách na našich vybraných katedrách: katedre hydrotechniky  - Hydrotechnickom laboratóriu na tému Stavba ako ryba vo vode , katedre geodetických základov - Observatóriu na tému Nájdi si svoju hviezdu a katedre geodézie s názvom Naskenuj si svoju 3D tvár.

 

Letná univerzita pre stredoškolákov 2013 Letná univerzita pre stredoškolákov 2013Letná univerzita pre stredoškolákov 2013Letná univerzita pre stredoškolákov 2013

 
Súčasťou letnej univerzity - tohto jedinečného populárne-odborného podujatia pre zoznamovanie sa stredoškolákov s STU - sú nielen návštevy   všetkých sedem fakúlt , ale aj zábavno-poučné spoločenské večery  v štýle “škola-hrou“  v univerzitnom zariadení v Gabčíkove.  Na úplný záver v stredu  4. septembra 2013 v aule rektorátu STU prorektor prof. Ing. Marián Peciar, PhD. všetkým absolventom letnej univerzity slávnostne odovzdal  certifikáty s titulom "ambasádor"  STU.