Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už 6. rokza sebou sa najlepší študenti gymnázií z celého Slovenska stretli v Bratislave na Letnej uni­verzite pre stredoškolákov, ktorú organizuje Slovenská technická univerzita (STU), aby sa stali "amba­sádormi" tejto univerzity „s právom šíriť o nej samé chvály“. Tento rok niečo vyše 50 stredoškolákov strávilo dva dni (11. – 12 . sep­tembra) na pôde rektorátu STU v Bratislave a v Gabčíkove.

V rámci bloku populárno-odborných prednášok im naša fakulta ponúkla ako všeobecnú (Keď študovať, tak na SvF! – Vladimír Benko) ako aj odbornú tému (Stratégia a bezpečnosť vody – Viliam Macura). V priestoroch vyhradených našej fakulte nádejní adepti a záujemcovia o štúdium u nás mohli na vlastné oči vidieť úžasnú (aj keď na chvíľu zamračenú) hviezdnu oblohu (Observatórium KGZA – Ľubomíra Gerhátová), dať si vymodelovať svoju 3D tvár (Imrich Lipták a spol., KGDE) alebo pomyselne sa zúčastniť výpravy po stopách minulosti do Sýrie a Guatemaly (Tibor Lieskovský, KGZA). Popri tom si mohli pozrieť prezentačné video-filmy o fakulte z výstavy CONECO 2014 a výber posterov študentských prác z medzinárodného workshopu City and Traffic 2014 (KDOS) a architektonických makiet študentov katedry architektúry, a taktiež nazrieť do bakalárskych a inžinierskych diplomových prác našich absolventov.

V piatok 12. septembra sa stredoškoláci pobavili a poučili „v škole hrou“ vedenou súčasnými študentmi jednotlivých fakúlt STU. Na úplný záver v piatokpopoludní v aule rektorátu STU prorektor František Horňákvšetkým absolventom letnej univerzity slávnostne odovzdal certifikáty s titulom "ambasádor" STU.