Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Počas troch dní  4. - 6. septembra 2019  prebieha na pôde Slovenskej technickej univerzity, na každej z jej fakúlt a ústave, Letná univerzita pre stredoškolákov (LUS) 2019. Vybraní 36 študenti zo stredných škôl celého Slovenska  majú možnosť na vlastné oči a uši zažiť ako to tam vyzerá. V rámci troch dní je pripravený bohatý poučno-zábavný (študenti by povedali - až vyčerpávajúci, ale predsa aj o tom budú chvíle na univerzite) program - od rôznych prednášok až po pracovné workshopy. Na Stavebnej fakulte ich privítal dekan prof. Stanislav Unčík,  do „stavebnej revolúcie“ ich vo svojej prezentácii  vtiahla prodekanka pre vzťahy s verejnosťou doc. Katarína Gajdošová a chvíle „ničnerobenia“ im aktivitami Združenia študentov Stavebnej fakulty naplnil jeho člen študent Tibor Čierny. Praktické ukážky experimentov ich čakali v laboratóriách stavebných materiálov, z ďalšej prednášky sa dozvedeli, ako sa dá brániť proti povodniam na Slovensku, aby si na záver vypočuli pozoruhodnosti zo sveta zvuku priamo v akustickom laboratóriu Katedry architektúry a prezreli si architektonické  modely jej študentov.  Bonbónik dostali nielen z rúk vedúcej katedry, ale aj symbolicky v podobe jedinečného výhľadu na Bratislavu z 22. poschodia - najvyššieho miesta výškovej budovy našej fakulty. Veríme, že aj týchto zopár  ilustratívnych príkladov prispelo k tomu,  že techniku sa jednoducho oplatí  študovať. To je aj jedno z posolstiev týchto vybraných stredoškolákov - ambasádorov Slovenskej technickej univerzity.

”bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

foto: Mgr. Valéria Kocianová