Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Jazykové centrum STU FCHPT,Radlinského 9,Bratislava

Letné  kurzy

i n t e n z í v n e - a n g l i č t i n a

 

Mierne pokročilí

Termín:30.6 -31.7.2008  pondelok -  štvrtok  17.30 - 19.00 h

Trvanie kurzu: 40 hodín

Program kurzu: Opakovanie New Headway Pre-Intermediate

Cena: 3000.- Sk

 

1.Konverzácia - s osvedčenými zahraničnými lektormi

Termín:  30.6. - 31.7.2008  pondelok - štvrtok  17.00 - 18.30 h

Trvanie kurzu: 40 hodín

Program kurzu: current, interesting and practical conversation topics

Cena: 3200.- Sk

 

2.Konverzácia - s osvedčenými zahraničnými  lektormi

Termín: 30.6.- 31.7.2008 pondelok - štvrtok 18.30 - 20.00 h

Trvanie kurzu: 40 hodín

Program kurzu a cena kurzu: ako vyššie

 

Výhoda kurzov: menšie skupiny, literatúra k dispozícii

  

 

Info: pondelok - štvrtok 16.30 - 18.30; FCHPT  č. 109;

Tel. 02/52494857, 0908757761

www.jazykovecentrum.com