Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Po pozitívnych odozvách z prvej interaktívnej novembrovej hodiny anglického jazyka sa konali dve ďalšie online stretnutia. Tentokrát si „zaspeakovali“ s Mgr. Edinou Borovskou, PhD. žiaci osemročného gymnázia z Bratislavy a štvorročného z Nitry. Stredoškoláci boli na vyučovacích hodinách veľmi aktívni a atmosféra online stretnutí bola vynikajúca. V jednej skupine bolo 28 a v druhej takmer 60 nadšencov angličtiny.

Gymnáziá vyslovili záujem o ďalšie cudzojazyčné interaktívne hodiny, vďaka ktorým žiaci nahliadnu do tematických okruhov študijných programov na Stavebnej fakulte STU. Prostredníctvom takýchto stretnutí si žiaci stredných škôl zlepšujú jazykové znalosti, cibria výslovnosť a dostanú možnosť kreatívne komunikovať v danom jazyku. Okrem toho, pani učiteľka jednej z bratislavských škôl poukázala na skutočnosť, že žiaci budú môcť využiť nadobudnuté informácie pri maturitnej skúške.

   

Veľmi sa tešíme zo záujmu stredných škôl o spoluprácu. Ak si myslíte, že by sa aj Vaša stredná škola rada zúčastnila interaktívnych hodín angličtiny a/alebo nemčiny, neváhajte, napíšte e-mail na edina.borovska@stuba.sk.

I am looking forward to our English and/or Deutsch lessons. Bis bald! 

Text, foto: Mgr. Edina Borovská, PhD., Katedra jazykov SvF STU