Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Platnosť výzvy: od 23. júna 2011 - do 21. októbra 2011

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu na Slovensku vyhlasujú dňa 23. júna 2011 4. výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK.

Viac informácií »