Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V posledný novembrový deň roku 2017 sa stal bazén Stavebnej fakulty STU dejiskom už siedmeho ročníka fakultných majstrovstiev v plávaní. Podujatie prišiel slávnostne otvoriť prodekan pre rozvoj fakulty Ing. Peter Kyrinovič, PhD., súťažiacim poprial veľa síl a všetkým športové naladenie.

Súťažilo sa v štyroch individuálnych disciplínach, v dvoch mužských kategóriách – 50m voľný spôsob a 50m prsia a rovnako v dvoch ženských – 25m voľný spôsob a 25m prsia. Nechýbali ani štafetové disciplíny voľného spôsobu mužov – 4x 50m aj žien – 4x 25m.

Tento rok bol bohatý na zúčastnených, či už aktívnych plavcov, alebo divákov z rôznych krúžkov a ročníkov. Privítali sme tzv. stálice, ktoré súťažia každý rok, ale aj množstvo študentov, ktorí pretekali po prvýkrát. Súťažilo až 45 pretekárov – 32 chlapcov a 13 dievčat.

Súťažiaci predviedli naozaj skvelé výkony, tímovú spoluprácu v štafetách a padli aj nejaké osobné rekordy, samozrejme všetko v duchu fair-play. V športovej atmosfére, ktorú pomáhali dotvoriť aj diváci svojim aktívnym povzbudzovaním a burcovaním do maximálnych výkonov, bola radosť pretekať.

Víťazi individuálnych disciplín získali medaily a diplomy, a víťazi štafiet poháre a diplomy, ktoré slávnostne odovzdal opäť pán prodekan Kyrinovič. Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným srdečne pogratuloval, a poprial im veľa ďalších športových a študijných úspechov.

Všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili súťaže: plavcom, organizátorom, pomocníkom a divákom patrí veľké poďakovanie za pomoc a vytvorenie skvelého zážitku. V neposlednom rade veľké poďakovanie patrí aj vedeniu Stavebnej fakulty za podporu pri organizácii a sponzorstvo. Zároveň všetkých srdečne pozývame aj na nasledujúci ročník, vítaní je každý športový nadšenec.

Mgr. Lucia Kvetáková, PhD., Katedra telesnej výchovy SvF STU v Bratislave

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka