Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už piaty rok v poradí sa vodárenské katedry (Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva a Katedra vodného hospodárstva krajiny) Stavebnej fakulty STU v spolupráci s Modrou školou, vzdelávacím programom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (BVS), zapojili do organizácie náučno-zábavného programu pre účastníkov denného tábora BVS. Malým vodárikom a voduškám sme i tento rok pripravili bohatý program, ktorý sa namiesto laboratórií a školských lavíc uskutočnil v prírode. Hlavným stanovišťom bola riečka Vydrica na Železnej studničke. Naším cieľom bolo predviesť deťom praktické využitie vedomostí, ktoré nadobudli v škole na hodinách fyziky, chémie a biológie.

   

Naši pracovníci a doktorandi si prichystali rôznorodý náučno-zábavný program, do ktorého zapojili i deti. Program pozostával z niekoľkých stanovíšť: filtrácie vody použitím rôznych materiálov, sledovania prúdenia vody v sklenej trubičke – kapilárna voda, sledovanie adsorpčnej schopnosti materiálov a zmeny zafarbenia rôznych tekutín použitím vývaru z kapusty, pričom určovali hodnotu pH. Na záver si deti vyskúšali určovanie rýchlosti prúdenia vody pomocou plávajúcich telies.

Text, foto: Ing. Ivana Marko, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU