Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Letné prázdniny sú ako stvorené na exteriérové aktivity s deťmi. Vzhľadom k tomu, že v posledných mesiacoch sa deti vzdelávali v domácom prostredí pomocou online vyučovania, je veľmi dôležité, aby sme im takto získané poznatky ukázali aj reálne. Preto sa aj tento rok vodárske katedry Stavebnej fakulty STU zapojili do zábavno – náučného programu denného tábora Modrej školy, ktorú zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Tentokrát sme však vymenili tradičné laboratória za prírodu. Hlavným stanovišťom nášho programu bola riečka Vydrica na Železnej studničke. Našim cieľom bolo predviesť deťom praktické využitie vedomostí, ktoré nadobudli v škole na hodinách fyziky, chémie a biológie.

   

Na príprave programu pre deti participovali pracovníci a doktorandi Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva (Ing. Jaroslav Hrudka, Ing. Gergely Rózsa, Ing. Michal Marton, Ing. Ivana Marko a Ing. Réka Wittmanová) a Katedry vodného hospodárstva krajiny (Ing. Michaela Danáčová, PhD., Ing. Michaela Marija Labat, Mgr. Anita Keszeliová). Malí vodári si mohli vyskúšať prácu so sondami na meranie pH a obsahu kyslíka, pričom porovnávali výsledky získané zo vzorky stojatej vody – rybníka a vzorky z tečúcej vody – rieky Vydrica. Svoje znalosti z fyziky si preverili pri určovaní rýchlosti prúdenia vody pomocou plávajúcich telies a meracieho prístroja FlowMate.

Dobrodružno - poznávací deň na Železnej studničke sme ukončili rušnou debatou o vodohospodárskych problémoch, pri ktorej boli deťom odovzdané darčekové predmety s logom Stavebnej fakulty STU.

Text: Ing. Réka Wittmanová, foto: Mgr. Lucia Škamlová, PhD. a Ing. Ivana Marko