Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Týždeň dobrovoľníctva sa už síce skončil, napriek tomu sa náš kolega z Katedry betónových konštrukcií a mostov Ing. Ivan Hollý, PhD. spolu s koordinátorom Centra záujmových aktivít (CZA) vo Veľkých Levároch Mgr. Lukášom Richveisom rozhodili, že vo svojom voľnom čase vymaľujú a vynovia relaxačnú miestnosť uvedeného centra.

 

Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch oslávilo tento rok už 10. výročie svojho vzniku. Jeho cieľom je vytvárať a ponúknuť deťom a mládeži ohrozenej rôznymi druhmi závislostí, záškoláctvom a predčasným opustením vzdelávacieho systému, ako i kriminalitou, sociálnym vylúčením a hodnotovou dezorientáciou - nové podmienky na zmysluplné trávenie voľného času. Okrem dospievajúcej mládeže, trávia v centre čas aj najmenšie deti spolu so svojimi mamičkami v MamaKlube. Zub času a aktívne využívanie priestorov centra spôsobili jeho opotrebovanie, preto dobrovoľnícka aktivita v podobe obnovy maľoviek a náterov spoločných priestorov padla všetkým vhod.

 

CZA má v pláne po vymaľovaní vybaviť miestnosť novým nábytkom, aby bola opäť atraktívna a mohla slúžiť svojmu účelu. Obaja dobrovoľníci sa zhodli, že v podobných aktivitách pri obnovovaní ďalších priestorov CZA,  budú pokračovať aj v budúcnosti. Na záver Ing. Hollý odovzdal koordinátorovi CZA niekoľko upomienkových predmetov s logom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktoré budú deťom i dospelým pripomínať vždy pripravenú „pomocnú ruku“ dobrovoľníkov.

    

  

Text: Ing. Ivan Hollý, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU