Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Súťaž PANGEA každoročne organizuje spoločnosť Bystra Education s.r.o., ktorá aj tento rok spoločne so svojimi partnermi pripravila pre žiakov základných a stredných škôl už jej piaty ročník. Ako každý rok, aj v roku 2016, odbornými garantmi súťaže PANGEA boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Úspešní riešitelia z prvého kola matematickej súťaže PANGEA boli 2. júna 2016 pozvaní na finále do Auly akademika Bellu na Stavebnú fakultu STU v Bratislave. Z celkového počtu zúčastnených, v tomto roku ich bolo 63 070, zo 633 škôl, sa tu zišlo 464 žiakov, ktorí sa snažili vyriešiť finálne úlohy v kategórii základných škôl (7. – 9. ročník) a v kategórii stredných škôl (1. – 3. ročník), vrátane osemročných gymnázií (sekunda – septima) a štvorročných gymnázií (1. – 3. ročník). Prví traja v príslušnej kategórii základnej a strednej školy,( spolu 18 súťažiacich) dostali tablety, diplomy a možnosť po ukončení strednej školy študovať bez prijímacích pohovorov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Diplomy boli udelené aj každému finalistovi.

 

Víťazi si prevzali ceny z rúk ministra školstva Petra Plavčana, dekana Stavebnej fakulty STU Stanislava Unčíka, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jozefa Masarika, poslanca NR SR Martina Klusa a zástupcu primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Černého.

 

Na záver podujatia si prevzali plakety za podporu súťaže: minister školstva, uvedení dekani, zástupca primátora a sponzori.

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”

”CT3” ”CT3” ”CT3” ”CT3”