Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 6.-7.11.2018 sa bude konať 13. ročník medzinárodnej konferencie ENEF zameranej na energetickú efektívnosť.
Medzinárodná konferencia "enef" vstupuje do 13. ročníka. Konferencia venovaná energetickej efektívnosti si počas svojej vyše dvadsaťročnej histórie získala obľubu v odbornej aj laickej verejnosti a má svoje pevné miesto na slovenskom trhu konferencií venovaných energii. Dvojročná periodicita konferencie umožňuje prinášať jej účastníkom vždy najnovšie trendy, informácie a poznatky z oblasti energetickej efektívnosti, energetických služieb, inteligentných riadiacich systémov a riešení a tiež využitia obnoviteľných zdrojov energie. Tematické okruhy konferencie:

1.  Súčasná energetická legislatíva a očakávané zmeny

- ciele do roku 2020 a na obdobie po roku 2020
- finančné nástroje na zvýšenie energetickej náročnosti

2.  Progresívne technológie a riešenia pre využívanie obnoviteľných foriem energie
- biomasa
- druhotné zdroje surovín pre energetiku

3.  Racionálne využitie solárnej energie
- netradičné inštalácie solárnych systémov
- praktické skúsenosti od návrhu až po realizáciu

4.  Elektromobilita - trvalo udržateľná doprava
- súčasnosť a perspektívy
- inovačné technológie

5. Garantované energetické služby - kľúč k zvyšovaniu energetickej efektívnosti ​verejných budov
- príležitosti vyplývajúce z novej regulácie Eurostatu
- kvalita prípravy a realizácie projektov GES v kontexte rastúceho trhu

6.  Inteligentné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj
- riešenia pre mestá a obce
- inteligentné budovy a aspekty ich prevádzkovania

7.  Inteligentné riadiace systémy v komunálnej a priemyselnej sfére
- moderné technológie pre zber dát a ich vyhodnocovanie
- inovatívne riešenia pre energetický manažment

 

http://www.enef.eu/2018/

 

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Katedra technických zariadení budov SvF, tajomník katedry