Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) ako členská organizácia Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v BratislaveSlovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala 19. ročník vedecko – odbornej medzinárodnej konferencie Facility management 2021 na tému „Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť“.

 

Dodržaním prísnych pandemických opatrení sa konferencia konala prezenčne v dňoch 27. – 28. 9.2021 v hoteli Patria, v krásnom tatranskom prostredí s výhľadom na Štrbské Pleso. Odborníci v odvetviach facility managementu, správy budov, prevádzky budov, informačných technológií a energetického manažmentu predniesli zaujímavé odborné prezentácie. Tešili sme sa účasti odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. Celkovo odznelo 25 odborných prednášok. Rovnako nás teší veľký záujem odbornej verejnosti o diskusné fóra s odborníkmi v rôznych odvetviach.

Spoločenský večer, ktorý sa niesol v duchu priateľských rozhovorov, diskusií, ale hlavne úsmevov a radosti z osobných stretnutí, sme strávili v krásnom prostredí koliby na brehu vodnej plochy Štrbského Plesa. Spríjemňovala nám ho živá hudba sláčikových nástrojov. Počas spoločenského večera odborný garant konferencie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. odovzdal cenu SSTP za významný počin vo facility managemente za rok 2020. Cenu získal Ing. Ladislav Piršel, PhD. Veríme, že v najbližšej dobe sa opäť stretneme na ďalších zaujímavých konferenciách.

Text: Ing. Anna Predajnianska, Katedra technických zariadení budov SvF, foto: Ing. Eva Švarcová, Katedra technických zariadení budov SvF