Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra dopravných stavieb si Vás ako jeden z organizátorov dovoľuje po troch rokoch opäť osloviť a pozvať na 5. ročník medzinárodnej konferencie LETISKOVÉ VOZOVKY, ktorá sa bude konať 31. mája 2021. Naším cieľom je osloviť odborníkov z prostredia správy a manažmentu letísk, leteckých úradov, stavebných firiem, vysokých škôl a projektových ústavov, ako aj celú odbornú verejnosť. Snahou je vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti, aby si navzájom prediskutovali každodenné problémy a mali možnosť vymeniť si navzájom svoje skúsenosti a nové poznatky. 

Organizátori:

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o., SR
 • Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, SR
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., ČR

a spolupracujúce inštitúcie:

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Dopravný úrad, Odbor letísk a stavieb

Témy konferencie:
Rekonštrukcie pohybových plôch letísk

 1. Diagnostika vozoviek na PPL
  • Zariadenia, metódy meraní (automatizácia)
  • Hodnotenie prevádzkovej spôsobilosti vozoviek
  • Metóda ACN/PCN a nové metódy 
 2. Obnova a rekonštrukcie vozoviek PPL
  • Zvýšenie únosnosti konštrukcií na PPL
  • Obnova povrchových vlastnosti CB krytov
  • Materiály a technológie pri rekonštrukcií PPL

Bližšie informácie o podujatí, pozvánku a prihlášku nájdete na web-stránke organizačného garanta Kongres STUDIO, spol. s r.o., prípadne na webe Katedry dopravných stavieb. Možnosť prihlásiť sa máte do 25.5.2021.

Veríme, že Vás aktuálne témy konferencie zaujmú a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami v Hoteli BRATISLAVA**** v Bratislave, alebo nás môžete sledovať v online prostredí. 

Text: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Katedra dopravných stavieb SvF STU

Medzinárodná konferencia LETISKOVÉ VOZOVKY 2021