Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dovoľujeme si vás pozvať na 2. ročník odbornej medzinárodnej konferencie Letiskové vozovky 2014, ktorej spoluorganizátorom je aj Katedra dopravných stavieb SvF STU v Bratislave. V rámci jednotlivých tematických okruhov sú pre vás pripravené prednášky popredných odborníkov z praxe a akademickej obce, so zámerom vytvoriť priestor na spoločný dialóg odborníkov v tejto oblasti.
 

Pozvánka