Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 12. a 13. septembra 2011 sa konala významná medzinárodná konferencia z oblasti navrhovania betónových konštrukcií a mostov s názvom „Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes".

Bol to v poradí druhý ročník, ktorý po úspešnom minuloročnom zahájení tejto série konferencií v Prahe organizovali tento krát členovia Katedry betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave pod vedením prof. Filla.

Séria konferencií dotýkajúca sa v súčasnej dobe veľmi dôležitých otázok a skúseností s implementáciou a používaním spoločných európskych noriem bude pokračovať v nasledujúcich rokoch vo Viedni a v Budapešti.

Tohtoročnej konferencie, ktorá prebiehala v priestoroch hotela Austria Trend Hotel v Bratislave, sa zúčastnili poprední odborníci participujúci na tvorbe a zavádzaní eurokódov v oblasti navrhovania betónových konštrukcií a mostov.

Najvýznamnejším hosťom konferencie bol bezpochyby Jean-Armand Calgaro, predseda Európskej normalizačnej komisie - Technickej komisie 250: Eurokódy v stavebníctve. Z ostatných významných hostí treba spomenúť prezidenta fib-u Györgya L. Balázsa a člena prezídia Huga Corresa Peirettiho, ako aj členov tímu projektu Eurokód 2 Konrada Zilcha a Boa Westerberga.

Podrobné informácie o konferencii a fotografie z podujatia nájdete na www.enconcrete.sk .