Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Medzinárodný programový výbor štrnásteho ročníka medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia - TOP 2008, ktorá sa bude konať 25. - 27. júna 2008 v Účelovom zariadení Kancelárie NR SR v Častej - Papierničke, vyhlásil 9. ročník súťaže o Cenu TOP aj v kategórii študentská práca.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti vysokých škôl a univerzít zdarma s diplomovou prácou do 15. júna 2006. Prihlásené a na adresu organizačného výboru zaslané diplomové práce (do 15. 6.) hodnotí komisia Slovenskej agentúry životného prostredia v Bratislave. Hodnotí sa najmä aktuálnosť témy v nadväznosti na ochranu životného  prostredia, obsahová stránka a formálna úroveň práce.

Slávnostné udeľovanie Cien TOP 2008 sa uskutoční dňa 26. júna 2008 o 20.30 hod. v Častej - Papierničke. Cenu TOP 2008 v kategórii „študentská práca" odovzdá víťazovi riaditeľ SAŽP (zabezpečíme ubytovanie pre víťaza).