Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ sa 20.-21.10.2016 v kúpeľnom meste Piešťany konalo stretnutie vzdelávacích inštitúcií z 27 krajín EÚ, ktoré sú členmi medzinárodného združenia európskych vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA International. Pri tejto príležitosti sa v prvý deň konala medzinárodná konferencia s názvom „Voda a klimatické zmeny“. Na základe vyžiadanej prednášky na tému Water security in extreme climatic conditions mali aj zástupcovia z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU zastúpenie na tomto podujatí. Hlavnou myšlienkou konferencie v súvislosti s touto problematikou bola potreba prehodnotiť zaužívané postupy v hospodárení s povrchovou a podzemnou vodou, v realizácii opatrení na predchádzanie vzniku povodní ako aj prispôsobeniu sa suchám.

konferencia

Kolektív Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva počas tohto dvojdňového stretnutia predstavil dôležitosť ochrany vodných zdrojov a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou formou prezentácie a diskusie v prezentačných priestoroch podujatia.

konferencia

Foto: archív KZEI

Katedra sa aj takýmto spôsobom snažila spopularizovať odvetvia akými sú vodné hospodárstvo a ochrana životného prostredia, informovať širokú verejnosť o význame vody v našom každodennom živote, o udržateľnosti jej kvality a kvantity v budúcnosti a poukázať na jej dôležitosť pre každého z nás.