Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás informovať, že Fakulta architektúry VUT v Brne bude v dňoch 23. až 24. mája 2012 organizovať tradičnú medzinárodnú konferenciu „Zdravé domy 2012“. Už 8. ročník je zameraný na využitie prírodných stavebných materiálov pri nových energeticky úsporných stavbách, na proces stavby založený na princípoch udržateľného rozvoja, tvorbu a hodnotenie optimálneho vnútorného prostredia stavieb. Ako sprievodný program bude na záver konferencie usporiadaná exkurzia - Projekt OTVORENÁ ZÁHRADA – vzdelávací program Zelená stavba. Konferencia je dvojdenná, rozdelená do troch blokov, prednášatelia sú zo štyroch európskych krajín – Českej republiky, Francúzska, Írska a Slovenska. Rokovacím jazykom so simultánnym tlmočením bude čeština a angličtina.

Pozvánka Súbor PDF

Program Súbor PDF